Allianz Sigorta A.Ş.
Allianz
 

Anlaşmalı Sağlık Kurumları

  Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında göreceğiniz tedaviler için poliçe türüne göre ve kapsamındaki teminat limitleri / ödeme yüzdeleri dahilinde masraflarınızın sizin adınıza doğrudan anlaşmalı kuruma ödenmesi sağlanmıştır.

Böylelikle, doğrudan ödeme anlaşmalı sağlık kurumlarında görülecek tedaviler için, harcamanın önce sizin tarafınızdan yapılıp Tedavi Masrafları Talep (TMT) Formu ekinde belgelendirilerek Allianz'a gönderilmesine gerek kalmayacaktır.

Lütfen anlaşmalı sağlık kurumlarındaki yetkililerimize Sigortalı Tanıtım Kartınızı kimlik belgenizle birlikte göstererek, Allianz Sigortalısı olduğunuzu işlemlerinizden önce belirtiniz.

Kurum veya kişilerin, Anlaşmalı Kurumlar Listesinde yer alması, bu kişi veya kurumların Allianz tarafından tavsiye edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, bu kişi veya kurumların hizmetlerinin kalitesi ve tibbi anlamda sonuçları hiçbir şekilde Allianz tarafından garanti edilmemektedir. Sigortalılarımız tarafından seçilmiş kişi veya kurumun hizmetleri ve sonuçlarından, doğrudan seçilen kurum veya kişinin kendisi sorumlu olup, hiçbir halde Allianz'ın sorumluluğuna gidilemez.
 
A Grubu Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Allianz Yetkilisi ve/veya Doktoru bulunan, Ayakta ve Yatarak tedaviler için doğrudan ödeme yapılan kurumlar.

Bulunduğunuz İle Göre Seçiminizi Yapınız.

Bulunduğunuz ili seçiniz


Limitsiz, Optimum ve Vitamin Sağlık Poliçeleri için  eğer poliçenizde İstanbul Dışı Sağlık Kurumları tercih edildiyse İstanbul il sınırları içinde bulunan sağlık kurumu ve uzman doktorların bu sayfada arama sonucu gelen listede  AHSK (Anlaşma Harici Sağlık Kurumları) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tüm Listelerde, Poliçede tanımlı Network dışında kalan kurumlar veya Optimum, Vitamin ve Aile Hekimliği Poliçeleri için ,   geçerlilik tipi 2 (**) olan  kurumlar AHSK (Anlaşma Harici Sağlık Kurumları) olarak değerlendirilmelidir.

* Dinamik Sağlık Sigortası sahibi sigortalılarımız tüm anlaşmalı eczane ve uzman doktorlarımızdan poliçe şartları doğrultusunda doğrudan ödeme hizmeti alabilirler.
** Dinamik Sağlık Sigortası'nın geçerli olduğu Hastane, Tıp Merkezi ve Tanı Merkezlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
İndirimli Kurumlar
Doğrudan ödemeli olmamakla birlikte, Allianz tercihli, indirimli özel fiyat uygulayan kurumlardır.

Bulunduğunuz İle Göre Seçiminizi Yapınız.

Bulunduğunuz ili seçiniz
© Copyright  2013 - Tüm hakları Allianz A.Ş.'ye aittir. Yasal Uyarı