Kurumsal Sorumluluğumuz

Allianz - Sürdürülebilirlik_11

İyi Çevre için harekete geçtik

Allianz - iyi çevre
Allianz - iyi bireyler

İyi Bireyler için sanata, müziğe ve futbola destek olduk

İyi Kurumlar yaratmak için uzmanlığımızdan güç aldık

Allianz - iyi kurumlar
Allianz - iyi toplum

‘İyi Toplum’lar inşa etmek için işbirlikleri geliştirdik