Sürdürülebilirlik Modelimiz

Allianz - sürdürülebilirlik stratejisi

Sektörümüzde de bir ilk olarak paydaş katılımlı modelle çizilen stratejimiz, iş stratejilerimizle paralel bir rotada sadece çevresel faktörlerimizi değil bütünsel işe yaklaşım biçimimizi ele alıyor.

Allianz - önleyici cozumler

Önleyici Çözümler

Allianz, sürdürülebilirlik stratejisinde birey ve kurumların varlıkları, sağlık ve çevre ile ilgili alanlarda risklere karşı doğru araçlarla donanmasına yardımcı olarak önleyici çözümler geliştirilmesine öncülük edecek.

  • Globalde ve Türkiye’de en iyi uygulamalarla paylaşımlar ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek,

  • Ekonomik ve ayni tasarruf sağlamak için ürün ve hizmetlerinde önleyici çözümler sunmak.

Girişimcilik ve İnovasyon

Allianz girişimcilik ve inovasyon kültürünü içeriden başlayarak toplumsal faydaya nasıl dönüşeceğini araştıracak ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirecek.

  • İnovasyonu kurum kültürünün DNA’sına yerleştirmek,

  • İnovasyon alanında genç girişimcileri desteklemek, yüreklendirmek,

  • Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin desteklemek ve toplumsal fayda üretimine odaklanmak,

  • İnovasyonu risk yönetimi, önleyici çözümler, yeşil iş çözümleri alanlarında etkin kılmak.

Allianz - girisimcilik ve inovasyon
Allianz - iyi cevre

İyi Çevre

Allianz, küresel iklim değişikliğinin içinde bulunduğu toplum ve sektör üzerindeki olumsuz etkilerini görünür kılmayı ve önlemeye katkı sağlamayı hedefler.  Kendisinden başlayarak tüm kurumların ve bireylerin  iklim değişikliğine etkilerinin farkına varmalarını ve en aza indirmelerini yenilikçi yaklaşımlarla ve önleyici çözümlerle destekler. İklim değişikliği ile artan risklerle ilgili araştırma ve bilgilendirme çalışmalarıyla toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar.

İyi Bireyler

Allianz, toplumun yapı taşı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler. Bireylerin yaşamlarının her evresinde fiziksel, ruhsal ve ekonomik açıdan sağlıklı olmaları için onların risklere karşı doğru araçlarla donanmasına yardımcı olur ve önleyici çözümler geliştirilmesine öncülük eder.

Allianz - iyi bireyler
Allianz - iyi kurumlar

İyi Kurumlar

Allianz, hem kendisinin hem de etkileşimde bulunduğu diğer kurumların sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını hedefler. Bunun için iyi kurumsal yönetim ilkelerini ve doğru risk yönetimini esas olarak görür. Kendi, kurumsal yönetiminde mükemmelleşirken, içinde bulunduğu sektörden ve sigortaladığı kurumlardan başlayarak diğer kurumlara da ışık tutar.

İyi Toplum

İyi toplumlar sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimsel alanlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyerek bireylerin yaşam kalitelerini yükseltirler.

Allianz, içinde yaşadığı toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı, iyi bir sorumlu vatandaş olarak hedefler. Bunun için toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, toplumu oluşturan bireylerin her bir yaşam evresindeki ihtiyaç ve alışkanlıklarına demografik değişimi makro seviyede araştırarak odaklanır ve etki alanına giren konularda aksiyon almayı amaçlar.

Allianz - iyi toplum