İletişim

Bize Ulaşın

Allianz Müşteri Hizmetleri - 0850 399 99 99

  • İletişim
  • Acentelerimiz

Zorunlu Trafik Sigortası

Allianz - Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir? 

Poliçeye konu olan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş olmasından dolayı, aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.

Meydana gelen bir kazada, zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

İsteğe bağlı olarak, standart trafik teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminat ve hizmetler alınabilir;

Asistans Teminatı:

Herhangi bir kaza ya da arıza anında poliçede bilgileri bulunan aracın, hareket edememesi ya da etmesinin hasarı ağırlaştıracağı durumlarda, en yakın servise çekilmesi hizmeti temin edilmektedir. Kasko poliçelerinde olduğu gibi çekme-çekilme hizmeti, iş makinası, traktör, tarım makinası ve taksi dışındaki kullanım tarzları için geçerli olacaktır.

Mini Onarım Hizmeti:

Tanımı ve kullanım adetleri önceden belirlenen bu hizmet yine kasko branşında olduğu gibi özel otomobil, kamyonet ve minibüs kullanım tarzları için temin edilecektir.

Sigara Yanığı:

Poliçede bilgileri bulunan araç içinde sigara ve benzeri maddeler nedeniyle meydana gelebilecek yangın dışındaki hasarlar 1.000 TL'ye kadar teminat altına alınmıştır.

Hukuksal Koruma:

Sigortalının dahil olduğu bir trafik kazası nedeniyle sigorta sözleşmesi çerçevesinde doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesi için yapılacak masrafların (vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, istinaf masrafı, temyiz masrafı ve karar düzeltme masrafları) 1.000 TL'ye kadar teminat altına alınmıştır.

Sigortalının kasko poliçesinin de şirketimiz tarafından düzenlenmiş olması halinde, yukarıdaki belirtilen teminatlara ilişkin tazminat talepleri, olay bazında değerlendirilecek ve sadece bir poliçeden ödeme yapılabilecektir.

Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork, yarı römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

İhtiyari Mali Mesuliyet :

Bu teminat ile aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlarda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limiti üzerinde kalan kısmı güvence altına alınmaktadır.  Bu teminat,  sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Ayrıca  İş makinası dışındaki diğer kullanım tarzları için 50.000 TL limitli İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı talep halinde satın alınabilecektir.

Ferdi Kaza :

Özel otomobil ve kamyonet sürücüleri ölüm ve sürekli sakatlık hallerinde, 5.000 TL limit ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

Anahtar Kaybı :

Aracınızın varolan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda, aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması, alarm, immobilazer vb. uyarı sistemlerinin kodlanması, merkezi kilit, kontak setinin değiştirilmesi ile, motorlu araç tescil, motorlu araç trafik belgesi ve aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve temin edilmesi masrafları, her bir olayda ve yıllık toplamda 2000 TL ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır.

Trafik Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak için Trafik Sigortası Genel Şartları'nı inceleyebilirsiniz.

Her zaman güvenli ve iyi yolculuklar geçirmeniz dileğiyle...

Sıkça Sorulan Sorular


1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik ) Sigortası nedir ?

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.

2. Trafik Sigortasının yaptırılması zorunlu mudur ?

Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

3. Trafik Sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir ?

Ana Teminatlar:

  • Maddi Zararlar Teminatı
  • Sağlık Giderleri Teminatı
  • Sürekli Sakatlık Teminatı
  • Ölüm Teminatı

Risk Grubuna, Kullanım Tarzına bağlı olarak Seçilebilir Ek Teminatlar:

  • Asistans Teminatı
  • Mini Onarım Hizmeti
  • Sigara Yanığı
  • Hukuksal Koruma

4. Aracımın Trafik Sigortası primini nasıl öğrenebilirim ?

Trafik Sigortası teklifi almak için tıklayınız.

Size en yakın acentemize ulaşıp destek almak için tıklayınız

Size ulaşabilmemiz için ürün sayfamızdaki formdan iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

5. Trafik Sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.

6. Trafik Sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

7. Trafik Sigortasının teminat limitlerini kim belirlemektedir, ne sıklıkta ve ne zaman değişmektedir?

Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.

8. Araç sahibi değiştiğinde, Trafik Sigorta poliçesi devam eder mi?

 Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır. 

9. Trafik poliçesi kapsamında bir hasarın gerçekleşmesi halinde, bildirimin kaç gün içinde yapılması gerekir?

Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

10. Trafik poliçelerinde sigortalı değişikliği yapılabilir mi?

Sigorta Bilgi Merkezi'nin 24.11.2016 tarih ve 2016-10630 sayısı sektör duyurusuna istinaden,

Sigortalı Değişikliğinin Yapılabileceği Durumlar: 

Sehven yapılan sigortalı Ad Soyad - Ünvan veya Kimlik No hataları :

Aynı Ad ve Soyada sahip olup, TC kimlik numaralarının hatalı kullanımı, Satış durumlarında alıcı değil de sehven satıcı adına sigorta yapılması

Sigortalı Ad Soyad değişiklikleri :

Evlilik ve boşanma durumlarına bağlı Soyadı değişiklikleri, Mahkeme kararı ile Ad Soyad değişiklikleri

Ruhsat Devri  :

Ruhsat bilgisinin birden fazla kişi adına olup, akabinde herhangi birisine devri

Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile alınan aracın kiralayana devri :

Sigortalısı Leasing (Finansal Kiralama) şirketi olan aracın sonrasında kiralayan şirkete devri (Devrini gösterir evrakların sigorta şirketi tarafından doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla ) 

Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri  :

Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların aynı tüzel kişiliğin çatısı altında birbirleri arasında yapılacak devirleri.

(Örneğin, T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın yine T.C.Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Muhasebet Genel Müdürlüğü’ne devrolması) 

Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri  :

Şirketlerin yapılarının ve sorumluluk alanlarının değişmemesi durumunda

Sigortalı Değişikliğinin Yapılamayacağı Durumlar: 

Özel-Tüzel değişiklikleri   :

Kişiden şahısa ya da şahısdan şirkete araçların devrolması

Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri  :

Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların farklı bir tüzel kişiliğin çatısı altındaki kuruluşa devri

(Örneğin T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın T.C.Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer alan Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne devrolması)

Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri   :

Şirketlerin yapısal değişiklikleri ve sorumluluk alanlarının değişmesi durumunda

Şirket birleşmeleri  :

İki farklı tüzel kişiliğin birleşmesi

11. Trafik poliçeleri isteğe baglı iptal ettirilebilir mi?

Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır.

Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır;

 - Sigortalının vefat etmesi
 - Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi
 - Aracın satılması
 - Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
 - Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması

Zorunlu Trafik Sigortası için Hızlı Teklif Alın!

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.